Informatieavond belangstellenden woningbouwlocatie Zelhem op 14 december

De gemeente Bronckhorst werkt aan de woningbouwlocatie Zelhem ‘Het Loo’. Op 14 december van 19.00 – 20.00 uur organiseert de gemeente een algemene digitale informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in dit woningbouwplan. Doel van de bijeenkomst is vertellen welke stappen er de afgelopen maanden zijn gezet, hoe de ruimtelijke visie wordt opgesteld en een doorkijk te geven in de planning. Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan via:
www.bronckhorst.nl/infoavondzelhem

Versnelling woningbouw
In de hele gemeente Bronckhorst zijn overal woningbouwinitiatieven om te zorgen voor extra woningen. Aanvullend daarop heeft de gemeente op 1 februari 2022 vijf extra locaties, verspreid door de hele gemeente, aangewezen om sneller woningen te kunnen realiseren. Woningbouwlocatie Zelhem ‘Het Loo’ is één van deze locaties.

Plangebied Zelhem ‘Het Loo’
Het plangebied Zelhem ‘Het Loo’ ligt in Zelhem tussen de Hummeloseweg, Rondweg N315, Toonkweg en de Orchideestraat. Zoals het er nu uit ziet komen er rond de 150 woningen voor verschillende doelgroepen met onder meer sociale huur-, starters- en seniorenwoningen.