Het eeuwige dilemma: je vindt het huis van je dromen, maar de oude woning is nog niet verkocht. Als je het nieuwe huis koopt, loop je het risico opgezadeld te worden met dubbele woonlasten, namelijk de kosten van de oude woning én de kosten voor de nieuwe woning.

Wij bieden een oplossing voor dubbele woonlasten: Overbruggingsgarantie. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid een woning te kopen/verkopen met Overbruggingsgarantie. Met voordeel voor koper én verkoper.

Compensatie dubbele woonlasten

Het principe van Overbruggingsgarantie is eenvoudig. De verkoper van een woning besluit in overleg met de makelaar om de woning inclusief Overbruggingsgarantie aan te bieden. Dankzij Overbruggingsgarantie worden eventuele dubbele woonlasten binnen de afgesproken garantietermijn door de verkoper aan koper gecompenseerd, zolang zijn of haar eigen woning nog niet is verkocht en overgedragen. Ook voor de verkoper is dit interessant, want de garantie betekent in de praktijk dat er meer gegadigden voor de woning zullen zijn, nl. de hele groep kopers die de eigen woning nog niet verkocht heeft. De verkoper voorkomt daarmee de kosten van een langere verkooptijd. Denk ook aan extra mogelijke kosten als rente, advertenties of het verlagen van de vraagprijs.

Overbruggingsgarantie wordt aangeboden met een termijn van 1 of 2 jaar. De garantie compenseert de eventuele dubbele woonlasten van de koper tegen een vast percentage van 2,5% van de koopsom op jaarbasis. Tijdens het onderhandelingsproces wordt bepaald of de Overbruggingsgarantie geldt voor 1 of 2 jaar, of zelfs helemaal vervalt. Wanneer de verkoop rond is, legt de makelaar van de verkoper de Overbruggingsgarantie vast in de koopakte.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of kijken op www.overbruggingsgarantie.nl.